Liên hệ Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193866708
Fax: 02193867068
Email: khoangsanhg@vnn.vn