Sản phẩm

Sản phẩm của Công ty chủ yếu là Antimon kim loại với chất lượng đảm bảo chiếm lĩnh thị trường trong nước và trên thế giới.

Antimon

Sản phẩm chính của Công ty là Antimon mang nhãn hiệu A – H, hàm lượng Antimon đạt 99,5%

Quặng chì - kẽm

Công ty chưa có thành phẩm Chì và kẽm mà chỉ khai thác quặng chì và kẽm để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đối tác công ty